Softverska rešenja
  Metodologija
  Studije slučaja
  Licenciranje
 
  ASP - Licenciranje Microsoft proizvoda HomeO namaKontakt
Softver predstavlja intelektualnu svojinu.
Kupuje se pravo na korišćenje, odnosno licenca.
Svaki računar na kome se pokreće softver mora da ima svoju posebnu licencu.
 
 
Načini licenciranja
 

FPP - Full Package Product

 

OEM - Original Equipment Manufacturer

 

OLP - Open License Program

 

EA - Enterprise Agreement

 

OVS - Open Value Subscription Agreement

Kako izabrati licencu?
 

Izbor najpovoljnijeg scenarija zavisi od:

  1. Broja radnih stanica i servera u firmi
  2. Broja licenciranih operativnih sistema i aplikacija
  3. Plana daljeg razvoja IT

Želim da Vam pomognemo da dođete do najpovoljnijeg scenarija licenciranja. Dovoljno je da nam se obratite i mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati moguće scenarije licenciranja.

O L P
  Open License Program
 

OLP je program licenciranja u kojem se kupuju licence i predstavlja način količinskog licenciranja. Instalacioni mediji se nabavljaju odvojeno. Ovaj program licenciranja je namenjen korporacijskim, državnim, dobrotvornim i akademskim organizacijama koje naruče najmanje 5 licenci za Microsoft proizvode.

 
F P P
  Full Package Product
 

Kupovinom FPP proizvoda kupac dobija: licencu za korišćenje proizvoda (EULA – End User License Agreement), sertifikat o autentičnosti (COA), instalacioni medijum, uputstvo za korišćenje i instaliranje i maloprodajno pakovanje.

O E M
  Original Equipment Manufacturer
 

Kupovina OEM proizvoda je moguća isključivo za instaliranje na novim kompletnim računarima. Kupac dobija: licencu za korišćenje softvera (EULA), sertifikat o autentičnosti (COA), instalacioni medijum za softver, uputstvo za instalaciju i disk za preinstalaciju.

O V S
  Open Value Subscription Agreement
 

OVS licenciranje je iznajmljivanje licence na period od 3 godine. Svi Microsoft proizvodi su dostupni kroz ovakav način licenciranja. OVS licenciranje sadrži SA za sve iznajmljene proizvode tokom trajanja sporazuma. Uslov je da pravno lice ima 5 i više kvalifikovanih računara. Kvalifikovanim računarima smatraju se svi računari koji zadovoljavaju sistemske zahteve za pokretanje Desktop OVS softvera. Nekvalifikovani računari su: serveri, računari posebne namene (industrijski računari, računari za knjigovodstvo, terminali...), računari pod sistemima drugih proizvođača softvera.

   
     
 
  © Application Software Partner & XemiComputers