Softverska rešenja
  Metodologija
  Studije slučaja
  Licenciranje
 
  ASP - Licenciranje Microsoft proizvoda HomeO namaKontakt
  Metodologija
Mi smo fokusirani na projektovanje i implementaciju složenih poslovnih informacionih sistema, korišćenjem savremenih metodoloških i tehnoloških postupaka i alata.
 

Za projektovanje i implementaciju DW/BI rešenja koristimo Kimball/Ross metodologiju - The Data Warehouse Bus Architecture (DWB). Na slici je dat prikaz „životnog ciklusa„ razvoja DW / BI Solution, kao iterativnog procesa koji se bazira na četiri primarna principa:

 • Fokus na identifikaciji poslovnih zahteva (business requirements) i njihovom zadovoljavanju
 • Izgradnja infrastrukture – izgradnja integrisanog i performantnog rešenja
 • Realizacija u fazama
 • Isporuka rešenja koje je dobro dizajnirano, kvalitetno testirano i dokumentovano

Centralna tema je „Business Requirements Definition“, nakon koje imamo tri grupe taskova i aktivnosti :

 • Tehnološka linija gde se određuje arhitektura rešenja, vrši izbor i instalacija produkta kojim če se realizovati rešenje
 • Linija podataka, u kojoj se dizajnira dimenzioni model, specificira sistem za ekstrakciju, transformaciju i pubjenje podata iz različitih izvora u DW bazu podataka
 • Linija razvoj BI aplikacija, u kojoj se dizajniraju BI aplikacije za poslovne korisnike.

U skladu sa Kimball/Ross metodologijom i standardnom metodologijom koja se koristi u ASP-u, projekat DW / BI ima sledeće taskove i aktivnosti u realizaciji :

 • High Level Specification
  • Defining Business Requirements
  • High Level Dimension Model Design
  • Technical Architecture Design
 • Detailed Specification
  • Detailed Dimensional Model Development
  • ETL System Design
  • Analysis Services OLAP Database Design
  • Specification of BI Application in Report Services

   
     
 
  © Application Software Partner & XemiComputers