Softverska rešenja
  Metodologija
  Studije slučaja
  Licenciranje
 
  ASP - O nama HomeO namaKontakt
Application Software Partner je firma registrovana za projektovanje, dizajn, implementaciju, uvođenje i održavanje informacionih sistema. Osim ovom osnovnom delatnošću, firma se bavi obukom i školovanjem informatičkog kadra, konsaltingom u izgradnji složenih informacionih sistema, primenom informacionih tehnologija kao i prodajom sofware-a za razvoj IS i sistemskog software-a krajnjim korisnicima.
 
 
Lična karta
  Adresa: Beograd, 11000,
Bulevar kralja Aleksandra 17
  Tel/fax: + 381 11 26-56-581
+ 381 11 36-21-844
+ 381 11 26-58-701
  E-mail: asp@asp.rs
  Osobe za kontakt:
  Direktor: Zvonko Milosavljević
dipl.ing.elek.
  Direktor razvoja sw: Biljana Pavlović
dipl.mat.
  Datum osnivanja: 23.06.1995.
  Broj zaposlenih: 8
  Broj angažovanih u projektnim timovima: 10
  Vlasništvo: Privatno
  Osnivači: Zvonko Milosavljević i
Biljana Pavlović
  Banke: ALPHA BANKA, Beograd
JUBMES AD, Beograd
ZEPTER, Beograd
  Registarski broj: 17077295
  PIB: SR100050691
  Matični broj: 17077295
  Obveznik PDV: Da
Šta ASP danas nudi?
 

Usluge u planiranju, dizajnu, implementaciji, programiranju i podršci punog životnog ciklusa informacionih sistema, podržane CASE alatima.

 

Projektovanje, implementaciju, uvođenje i održavanje integralnih informacionih sistema po “meri korisnika”.

 

Konsultantske usluge u poslovnoj inteligenciji (BI)

 

Usluge u integraciji različitih informacionih tehnologija (DB/TP, BI, OA, BPR, DS, GIS ) u kompanijski informacioni sistem.

 

Obuku kadrova korisnika za eksploataciju novih rešenja i razvojnih alata.

 
Opšti podaci i profil firme
 

Application Software Partner je firma registrovana za projektovanje, dizajn, implementaciju, uvođenje i održavanje informacionih sistema. Osim ovom osnovnom delatnošću, firma se bavi obukom i školovanjem informatičkog kadra, konsaltingom u izgradnji složenih informacionih sistema, primenom informacionih tehnologija kao i prodajom sofware-a za razvoj IS i sistemskog software-a krajnjim korisnicima.

 

Application Software Partner je MICROSOFT CERTIFIED PARTNER od 2002. godine, što omogućava pristup i obuku za najnovije IT tehnologije.

Strategije ASP-a
 

Application Software Partner ima cilj da ostane kompetentna softverska i konsultantska kuća, osposobljena da integriše i potpuno razvije nove, integrisane, korisnički orijentisane informacione sisteme.

 

Strateško opredeljenje ove firme je orijentacija ka kompletnom inžinjeringu informacionih sistema i njihovoj realizaciji po svim fazama životnog ciklusa. Razvoj IS-a se obavlja od izrade projekta (Idejnog projekta / Projekta daljeg razvoja / Strategija), do implementacije i uvođenja. Da bi se obezbedila kvalitetna i sigurna izrada IS-a, koja je u skladu sa zahtevima korisnika, opredelili smo se za korišćenje najsavremenijeg metodološkog pristupa.

Nagrade
  Firma je u ovom periodu dobila:
 

1. nagradu za Koncept IS Zavoda za farmaciju

 

1. specijalnu nagradu za stručni rad na INFOFEST-u 1998.

 

1. nagradu za najbolji autorski rad na INFOFEST-u 2000.

 

4. mesto u kategoriji "Ukupni prodajni rezultati u prodaji Microsoft softvera u Microsoft FY08"

   
     
 
  © Application Software Partner & XemiComputers