Softverska rešenja
  Metodologija
  Studije slučaja
  Licenciranje
 
  ASP - Softverska rešenja HomeO namaKontakt
ASP Vam nudi softverske pakete izrađene po najsavremenijim svetskim standardima i prilagođene potrebama našeg tržišta. Paketi su namenjeni osiguravajućim društvima, lokalnoj samoupravi, vodovodima, objedinjenoj naplati komunalnih naknada i usluga i sportskim savezima.
 
 
ASP info.Aqua
  Softverski proizvod podržava poslove: fakturisanje usluga, pružanje usluga trećim licima, radnih naloga za održavanje, održavanja i baždarenja vodomera, blagajne, prijave i otklanjanja kvarova, prenos naloga u knjigovodstvo.
ASP.Ins
  Softverski proizvod podržava poslove : vođenja stroge evidencije, prodaje osiguranja, reosiguranja, šteta, blagajne, prenos naloga u knjigovodstvo i izveštavanje NBS.
ASP info.Naknada
  Softverski proizvod podržava poslove : cenovnika naknada (sa kriterijumima za obračun), prijave/odjave korisnika, obračun naknada, štampa i distribucija uplatnica, naplata (izvodi, šalteri), opomene i utuženja i prenosa naloga u knjigovodstvo. Koristi se sa ASP info.Registri za punu funkcionalnost.
 
ASP info.Kredit
  Softverski proizvod podržava poslove : Pravila i kriterijumi za dodelu kredita, Podnošenje zahteva za kredite, Odobravanje kredita, Ugovaranje, Isplata, praćenje kredita, prenos naloga u knjigovodstvo.
ASP info.Papyrus
  Softverski proizvod podržava poslove : Pisarnice, Praćenja obavljanja poslova u organizacionim jedinicama (administrativnih poslova) i Arhiviranje i korišćenje arhivske dokumentacije.
IS info.Registri
  Softverski proizvod podržava poslove vođenja registara : država, opština, mesta, ulica, kućnih brojeva, mesnih zajednica, poslovnih zona, parcela, objekata, stambenih i poslovnih prostora, instalacija, vodovodnih priključaka.
 
ASP Hestija Minor
  Softverski proizvod omogućava administraciju dozvola za korišćenje softverskog proizvoda.
 
ASP SkiWARE
  Softverski proizvod podržava poslove vođenja registara klubova i članova kluba i praćenje takmičenja (takmičari, sudije, staze, takmičarske liste, rezultate trka, obračun rejtinga).
   
     
 
  © Application Software Partner & XemiComputers